Perfect Meat

zadzwoń: +48 (32) 757 04 43

śledź nas:

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Ogłoszenie promocyjne

Zmiana profilu działalności i rozwój firmy Perfect Meat

poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy

W ramach zadania zakupione będzie:

– Rolowa linia termoformująco-pakująca

– Myjka pojemników wraz z modułem mycia wstępnego

– Automat ważąco-etykietujący wraz z urządzeniami towarzyszącymi

– Centralny system mycia

– System magazynowy

– Zestaw urządzeń do systemu magazynowego

– Agregat chłodniczy wraz z wyposażeniem towarzyszącym

– System odzysku ciepła z agregatów chłodniczych

– Panele fotowoltaiczne

 

Przedmiotem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Perfect Meat poprzez realizację inwestycji polegającej na utworzeniu odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego w celu zmiany profilu działalności firmy i wprowadzenia do oferty firmy nowego produktu w postaci zestawu z kaczki MAP z wydłużonym terminem ważności.

Realizacja projektu pozwoli na:

– wprowadzenie nowego procesu produkcji w firmie,

– zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa,

– wprowadzenie na rynek nowego produktu, którego dotychczas firma nie posiadała w swej ofercie,

– zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez zakup energooszczędnych środków trwałych,

– zwiększenie potencjału kadrowego firmy poprzez zatrudnienie nowych osób,

– poszerzenie grona klientów,

– wzrost sprzedaży i obrotów firmy.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na promowanie równości kobiet i mężczyzn. Odbiorcami produktów Wnioskodawcy, które

powstaną w wyniku realizacji niniejszego projektu są w równym stopniu kobiety i mężczyźni. Wnioskodawca zakłada, że projekt będzie realizowany poprzez równościowe zarządzanie. Zespół projektowy będzie składał się również z kobiet.

Pozytywny wpływ na promowanie równości kobiet i mężczyzn zostanie zapewniony poprzez m.in.:

– w przypadku konieczności zatrudnienia nowych osób, rekrutację umożliwiającą wzięcie udziału w tym procesie każdej osobie, bez względu na płeć. Proces rekrutacyjny będzie opierać się o ogłoszenia skierowane dla każdego z odpowiednimi zapisami: kandydat/kandydatka

 

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 717 709,60ZŁ

WYSKOŚC WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 546 664,00ZŁ